Saavutettavuusseloste, Turun Kaupunginteatteri

teatteri.turku.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 
teatteri.turku.fi-sivusto on julkaistu 1.6.2017. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 11.9.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun Kaupunginteatteri yhteistyössä sivuston teknisen toimittajan kanssa.

teatteri.turku.fi-sivuston saavutettavuuden tila

teatteri.turku.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset. 

Ei-saavutettava sisältö

Turun Kaupunginteatterin sivusto on osa Turun kaupungin turku.fi -verkkopalvelua, jossa esiintyy joitain teknisiä, sivuston rakenteeseen ja ulkonäköön liittyviä saavutettavuusongelmia. Teknisten ongelmien korjauksesta vastaa Turun kaupunki, joka on laatinut suunnitelman ja aikataulun joiden mukaisesti ongelmat korjataan lähitulevaisuudessa. Ulkonäköön, eli kontrastiin ja väreihin liittyvät ongelmat on määrä korjata lokakuun loppuun mennessä 2020. Tutustu turku.fi -verkkopalvelun saavutettavuusselosteeseen.

Puutteita on myös upotettujen mainosvideoiden ja joidenkin liitetiedostojen (pdf) saavutettavuudessa, lähinnä koskien ryhmien väliaikatarjoilu- ja illallismenuita. Olemme pyrkineet tuomaan mainosvideoiden ja liitetiedostojen tiedot esille osana itse sivujen sisältöä, jolloin asioimisen kannalta olennainen videossa tai liitetiedostossa oleva tieto olisi muilla tavalla saavutettavissa. Kaikkien videoiden tekeminen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi on teatterin kokoon ja resursseihin nähden kohtuuttoman työlästä, emmekä näin ollen voi taata että kaikki teatterin videosisältö on saavutettavaa. 

Suurin osa sivuston liitetiedostoista on julkaistu ennen 23.9.2018, eivätkä ne kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin kuin ainoastaan keskeisiä asiointiin tarvittavia tiedostoja koskien. (Olemme laatineet suunnitelman ja aikataulun, joiden mukaisesti muutamme keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Lisäksi koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.)
Jos haluat tiedot saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä marita.koivisto@turku.fi.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.
Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön alla olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Sähköposti: marita.koivisto@turku.fi.


Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot.


Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Ohjeet kantelun tekemiseksi.